Curriculum - Kobaltkek-csempe.hu

pic1

Kisplasztikák

Indiai sakk készlet

A sakk-készlet bábjai az eredeti indiai szabályok szerint készültek: raja-király, mantri-vezér, ashwa-ló /lovas/, hasty-elefánt /futó/, ratha-szekér /bástya/, padah-gyalog. Az indiai szemlélet szerint " a sakk a mindenség tükörképe" - ez a felirat látható a tábla egyik oldalán szanszkrít nyelven. Másik oldalon a 8 elem jele. A 3. és 4. oldalon a számok és betûk találhatóak. Maga a 8x8-as tábla egy mandalának felel meg /Vastu-mandala - a Nap körpályájának quadratikus jelképe/, melyet az indiai szemlélet szerint aranykötelek rögzítenek. A négy sarokban Vaikuntha-ábrázolás van, mely pontosan megfelel a kereszténység Égi Jeruzsálem rajzának. Maga a sakkjátszma a devák /Istenek/ és asurák /démonok/ harcát jelképezi.

Szobor

A 6 részbõl álló kisplasztika Platon androgünosz-mítoszára utal. Hamvas Béla így ír errõl Scientia Sacra III. címû mûvében: "Kezdetben az ember kétarcú, négykezû, négylábú lény volt, de oly hatalmas kezdett lenni, hogy az Istenek kettévágták, s azóta a lény nem tud másra gondolni, csak arra, hogy lemetszett felét keresse és azzal egyesüljön." A 6 részt tekinthetjük úgy, mint ennek az ábrázolását, vagy másik irányból tekintve a lény újbóli megteremtésének folyamatát.